Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

IV_Niedziela_Adwentu_2014

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu liturgia przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, już bardzo blisko, zapraszając nas do medytacji nad Ewangelią Zwiastowania. Jest to dobrze znana scena, również grana przez znanych artystów, w którym Anioł Gabriel ujawnia Boży plan wcielenia Maryi: “Oto poczniesz w żywocie i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.” (Łk 1, 31; Mt 1, 21, 25).

Jezus! Imię to, przez które Chrystus był znany w rodzinie i wśród przyjaciół w Nazarecie, wywyższony przez tłumy i wywoływany przez chorych w latach życia publicznego, przywodzi na myśl jego tożsamość i misję jako Zbawiciela. W rzeczywistości “Jezus” oznacza “Bóg zbawia”. Błogosławione Imię, które również okazało się być znakiem sprzeciwu, kończąc zapisane na krzyżu w uzasadnieniu swojego wyroku śmierci (J 19, 19). Ale to Imię, najwyższej ofiary Golgoty, zajaśniało jako życiodajne Imię, w którym Bóg oferuje łaskę pojednania i pokoju dla całej ludzkości.

2. W tym Imieniu Kościół odnajduje całe dobro, powołuje je nieustannie, głosi je wciąż na nowo z zapałem. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: “Imię Jezus oznacza, że samo Imię Boga jest obecne w osobie swego Syna, który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia od grzechów”(432). To jest Boskie Imię, które samo przynosi zbawienie, “bo nie ma innego Imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Jezus pokazuje nam zbawczą moc jego Imienia, dając nam tą pocieszającą pewność: “O cokolwiek prosić będziecie Ojca, da Wam to w Imię moje” (J 16, 23). Tak więc każdy, kto przyznaje się do wiary w Imię Jezusa może mieć doświadczenie podobne do wspomnianego przez ewangelistę Łukasza, kiedy zauważa, że tłum starał się Go dotknąć, “ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk 6, 19).

Uczmy się z miłością powtarzać święte Imię Jezusa, zwłaszcza w tym pierwszym roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000! Rok 1997, jak wiadomo, jest poświęcony refleksji nad Chrystusem, powtarzając Imię Jezusa w adoracji miłości, oddanie go w centrum naszej modlitwy, zwłaszcza liturgicznej, zrobimy własne instrukcje apostoła Pawła: “i na Imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie i na ziemi” (Flp 2, 10).

3. Z jaką matczyną czułością Najświętsza Dziewica, którą kontemplujemy w oczekiwaniu na narodziny syna, wymawiała Imię Jezusa! W modlitwie, Kościół kieruje do niej Zdrowaś Maryjo, ona jest związana z samym błogosławieństwem swego Syna: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezusa”.

św. JAN PAWEŁ II

Plac Świętego Piotra 
IV Niedziela Adwentu, 22 grudnia 1996