PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Drodzy Parafianie!

Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia z błota grzechu, bo jesteśmy grzeszni, słabi i często wątpimy w objawioną miłość Boga. Dlatego potrzebujemy przebaczenia i miłosierdzia, by oblicza nasze lśniły blaskiem Bożej Miłości.

Wielu z nas wzgardziło Panem przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę. Może wśród nich jesteś i Ty. Jednak Bóg Cię kocha jak każdego człowieka. I dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary – trwałej wiary, do radości i miłości Boga i bliźniego. Tylko wiara daje sens życia, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatek.

Niech ten czas szczególnej Bożej łaski jakim są Misje święte będzie dla wszystkich okazją powrotu do Boga, czasem zbawienia i łaski. Bóg daje nam szansę pojednania i odnowy przez Misje święte, które będą głoszone w naszej parafii, aby przybliżyć nam wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Niech to będzie jak napisał nasz Arcypasterz w swojej zachęcie do wzięcia udziału w misjach: „szczególny czas naznaczony kolejnymi spotkaniami ze Zbawicielem, który towarzyszy naszej ludzkiej codzienności. Im dalej będziemy postępowali w przeżywaniu tajemnicy Chrystusowego Orędzia miłosierdzia i przebaczenia, tym owych spotkań będzie więcej – tak jak to miało miejsce w życiu Apostołów.”

Czego wszystkim w imieniu OO rekolekcjonistów i swoim wszystkim życzę.

Ks. Piotr Kufliński