Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.
XXXIII Niedziela
Zwykła
18.11.2018r.
8:00

+ Jadwigę i Franciszka Kostrzewskich; zm. z rodz. Kudłaszyków; Helenę Przybecką; Weronikę Ławniczak; Ludwika Lemańskiego; o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
9:30 + Stanisława – rocz. śm.; Franciszkę i Józefa Grzelczyków; Juliannę i Władysława Gorących; Helenę i Józefa Szmytów; Zofię i Franciszka Wróblewskich.
11:00 + Zofię Walenczewską – III r. śm.
Poniedziałek
19.11.2018r.
18:00 + Feliksa Kasztelana – z ok. im.
Wtorek
20.11.2018r.
św. Rafała
Kalinowskiego
18:00 w intencji Bogu wiadomej.
Środa
21.11.2018r.
Ofiarowanie
Najświętszej
Maryi Pannie
8:00
Czwartek
22.11.2018r.
św. Cecylii
18:00 + Rozalię, Franciszka i Marcina Wąsików; Ksawerę i Piotra Szklarzów; zm. z tych rodzin.
14:00 + za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
Piątek
23.11.2018r.
św. Klemensa I
18:00 + Stanisława Maj – od córki z mężem i rodz.
16:00 + Andrzeja Kicińskiego – V r. śm. i zm. z rodz. o zbawienie wieczne.
18:00 + Bolesława, Mariannę i Bolesława Miedziaszczyków; Jadwigę i Józefa Podrzyckich; Władysławę i Waleriana Kościańskich; Kazimierza, Janinę i Mieczysława Krawczyńskich; Andrzeja Bajonczaka.
Sobota
24.11.2018r.
18:00 + Tadeusza Bożek – V r. śm.
Niedziela
Uroczystość
Jezusa
Chrystusa
Króla
Wszechświata
25.11.2018r.
8:00 + Adama, Telesfora i Stanisławę Błocianów; Mieczysława Adamczaka; zm. z rodz. Adamczaków, Sobolewskich, Jankowskich i Dobrowolskich.
XXXI Niedziela
Zwykła
04.11.2018r.
9:30 + Piotra Sobkowiaka; Rafała Pietrzaka; Tadeusza Płóciennika; Piotra i Weronikę Biegańskich.
XXXI Niedziela
Zwykła
04.11.2018r.
11:00 + Juliannę Kachnic – rocz. śm.; zm. z rodz. Kachniców, Stankowiaków; Jana Sobola; Stanisława Ławniczaka.