Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Wizja piekła w kontr-fasadzie kolegiaty w San Gimignano, Taddeo di Bartolo, fresk, 1393r.

Przedstawione na fresku piekło w sposób sugestywny ukazuje kary dla grzeszników podzielone na trzy grypy według siedmiu grzechów głównych.

Lenistwo

Leniwi ci, którzy zmarnowali czas poświęcony im podczas ich ziemskiej egzystencji,
poddawani są torturom.

Gniew

Gnuśni są nękani przez demony w nieskończoność na wieczność

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

Karą dla osób zachłannych jest bogato nakryty stół, z którego zasobów nie mogą skorzystać,
tak jak to robili w życiu

Chciwość

Chciwość karana na wiele sposobów za nieuczciwą lichwę  

Nieczystość

Pożądliwi, ci, którzy nadużywali swoich ciał i ciał innych, są karani zapominając, że była to Świątynia Ducha Świętego i dlatego zasługiwała na szacunek.

Pycha

W grupie Pychy widzimy bluźniercę, który jest przecięty piłą, za każde bluźnierstwo skierowane do Stwórcy

Zazdrość

Zazdrosny człowiek jest patroszony przez demony za wyrządzone zło lub składanie fałszywych zeznań

Lucyfer jest otoczony dumnymi i zazdrosnymi ludźmi , którzy są winni własnego grzechu przeciwko Bogu. Książę demonów miażdży osoby przeklęte za ich oczywistą niegodziwość.