Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

XXX Niedziela
Uroczystość
Poświęcenia
Własnego
Kościoła
25.10.2020r.
8:00 + Walentynę, Edwarda, Teresę Błocian; Irenę, Jana, Barbarę i Tadeusza Matuszewskich.
9:30 + Magdalenę, Bolesławę, Franciszka, Jana, Władysława Mania; Zofię, Hannę i Jana Sobkowiaków; zm. z rodz. Mania i Sobkowiaków.
11:00 w intencji Parafian.
Poniedziałek
26.10.2020r.
18:00 + Karola – XXV r. śm. i Gertrudę Wawrzyniaków; Mariannę, Franciszka, Mariana, Feliksa Kasztelanów; Annę, Albina i Stefanię Białych; Helenę Gruhn.
Wtorek
27.10.2020r.
18:00 + Zbigniewa Borowiaka – VIII r. śm.; z prośba o zdrowie w rodzinie.
Środa
28.10.2020r.
św. Apostołów Szymona
i Judy
8:00 + Alinę i Edmunda Chruścickich; Marię i Albina Dorynków.
Czwartek
29.10.2020r.
18:00 + Marię – I r. śm. i Mieczysława Sobol; z prośbą o zdrowie w rodzinie.
Piątek
30.10.2020r.
18:00 + Kazimierę i Franciszka Matczaków; Gertrudę i Romana Naskrętów; zm. z tych rodzin.
Sobota
31.10.2020r.
18:00 + Józefa Tomowiaka – od rodz. Spychałów z ul. Szkolnej 8.
Niedziela
Uroczystość
Wszystkich
Świętych
01.11.2020r.
8:00 + Floriana Liberdę – od Danuty Skorczyk.
9:30
11:00 + w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.