Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“Zmowa Judasza z kapłanami ”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej
w Lublinie, pocz. XV w.

“Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam?” (Mt 26, 15). Słowa wypowiedziane przez apostoła, jednego z najbliższych współpracowników, których Jezus sam wybrał, budzą trwogę. Był tak blisko Chrystusa, a mimo to nie potrafił odpowiedzieć miłością na miłość. To dla mnie ostrzeżenie – sama obecność na Mszy św., nie czyni mnie świętem. Kiedy całym sercem i duszą rozpoznaję obecność Boga, wówczas nie szukam już żadnej innej korzyści. Pokorna świadomość ułomności ludzkiej natury podpowiada mi, że zdrada może przydarzyć się każdemu. Jezus jednak nikogo nie przekreśla, do końca daje szansę powrotu. Piotr skorzystał, Judasz nie. To lekcja pokory, by prosząc Boga o przebaczenie, umieć przebaczyć samemu sobie. 

Raz jeszcze przebacz mi, Panie, wszystkie moje zdrady i podtrzymuj mnie mocno swoją dłonią, abym z pokorą czuwał, zawsze służąc tylko Tobie.