Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 


XXXI Niedziela
Rocznica Poświęcenia własnego Kościoła
30.10.2022r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 w intencji Genowefy i Stefana – z ok. 50 r. śl. – z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i rodziny.
11:00 + Magdalenę, Franciszka, Jana, Stanisława Władysława Mania; Zofię, Hannę, Jana i Alfonsa Sobkowiaków; zm. z obu rodzin.
Poniedziałek
31.10.2022r.
18:00 + Tadeusza i Eugenię Złotkowskich oraz zm. z rodz.
Wtorek
01.11.2022r.
Uroczystość
Wszystkich Świętych
9:00 + Danutę i Michała Dudziaków – od rodzeństwa z rodzinami.
ok. 14:30 w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

Środa
02.11.2022r.
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych
9:00 + Michała i Zbigniewa Skrzypczaków; Marię i Franciszka Zabawa; zm. z rodz. Zabawa i Kachnic.
16:00 + Andrzeja Kicińskiego – IX r. śm. zm. rodziców, teściów i dziadków.
18:00 + Danutę i Michała Dudziaków – od wnuków; Dominika, Mateusza, Nikoli i Kuby.
Czwartek
03.11.2022r.
św. Marcina de Porres
18:00 + Łukasza Tomczaka – II r. śm.
Piątek
04.11.2022r.
św. Karola Boromeusza
18:00 + Marię i Ludwika Furmaniaków; Joannę i Józefa Zamelskich.
Sobota
05.11.2022r.
18:00 + Antoninę i Franciszka Kręgielskich; Stanisława i Jerzego Izydorczyków.

XXXII Niedziela
Zwykła
06.11.2022r.

8:00 + Krystynę Kapała – od córki Bernadetty z mężem.
9:30 + Zdzisławę i Edwarda Jeske; Jerzego Dudkowiaka.
11:00 w intencji Parafian.