Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

W środę będziemy kwestować na cmentarzu od godz. 8:00 do 10:30 i od 12:00 do 14:00 na remonty i prace pielęgnacyjne prowadzone na cmentarzu oraz na wywóz śmieci. Będzie też możliwość zamówienia wymienianek jednorazowych i rocznych u pań, które będą dyżurować i wypisywać je od godz. 13:00 do zakończenia Mszy św. w domu przedpogrzebowym na cmentarzu. Wszystkie sprawy dotyczące opłat cmentarnych są wyjaśniane w biurze parafialnym. Po upływie 20 lat od daty śmierci miejsce pochówku wraca do dyspozycji administracji cmentarza – chyba, że została wniesiona opłata na kolejne lata. Lista grobów do likwidacji znajduje się w gablocie przy cmentarzu.

ks. Piotr Kufliński