Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Biskup Szymon Stułkowski – nowy Biskup Płocki

(na fotografii podczas wizytacji w naszej parafii w roku 2021 w kościele św. Bartłomieja Apostoła) 


Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z radością przyjąłem dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją, iż Ojciec Święty Franciszek nominował Waszą Ekscelencję Biskupem Płockim. Z tej okazji składam serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu dobrych owoców posługi Księdza Biskupa jako duchowego przewodnika i opiekuna diecezji płockiej. 

 “Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,

jaką daje wasze powołanie.” (Ef 4,4) 

Niech Maryja, Królowa Apostołów wyprosi dla Księdza Biskupa serce oddane, troskliwe i współczujące gotowe zawsze wyruszyć w poszukiwaniu zaginionych owiec.  

Z modlitewną pamięcią! Szczęść Boże!

Ks. Piotr Kufliński
wraz z Parafianami