Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


V Niedziela
Wielkiego
Postu
26.03.2023r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Bronisławę – VI r. śm., Czesława – XV r. śm. Edwarda i Ryszarda Ciszaków.
11:00 + Kazimierza – XXIV r. śm., Władysława i Wiktorię Białych; zm. z rodz. Kocików, Sobisiaków; Mariusza Krauze.
Poniedziałek
27.03.2023r.
18:00 + Irenę Kozłowską – rocz. śm. Henryka Jakubowskiego; Janusza Pietruchę; Mariannę, Annę, Jana Śliwińskich; Władysławę i Szczepana Kozłowskich; Franciszkę i Jana Langnerów; zm. z rodz. Kozłowskich i Jakubowskich.
Wtorek
28.03.2023r.
18:00 + Stefana Adamczaka – od syna Adama z rodz.
Środa
29.03.2023r.
8:00 + Teresę Maćkowiak; Czesława Białego; Pelagię i Władysława Karolewiczów; zm. z rodz. Karolewiczów, Białych i Maćkowiaków.
Czwartek
30.03.2023r.
18:00 + Grzegorza Lurc – od syna Kamila z żoną Wiktorią (św. Teresa)
Piątek
31.03.2023r.
18:00 + Stanisława Kasińskiego – od żony z córkami (św. Teresa)
Sobota
01.04.2023r.
18:00 + Halinę i Zbigniewa Matuszczaków – z ok. im.; zm. z rodz. Dobroniów i Matuszczaków.
VI Niedziela
Wielkiego
Postu
Palmowa
02.04.2023r.
8:00 + Jadwigę – II r. śm.; Stefana i Tadeusza Płócienników; Annę i Józefa Płócienników.
9:30 + Ludwika Nowaka – rocz. śm.; zm. rodziców i teściów.
11:00 w intencji Parafian.