Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 


XXV Niedziela
Zwykła
24.09.2023r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Stefana i Mieczysława Adamczaków; Stanisławę i Adama Błocianów; zm. z rodz. Błocianów, Adamczaków, Jankowskich i Hanów.
11:00 + Urszulę – X r. śm. i Floriana Stephan.
Poniedziałek
25.09.2023r.
18:00 + Franciszkę i Wacława Śmiejczaków.
Wtorek
26.09.2023r.
św. Kosmy
i Damiana
18:00 Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
Środa
27.09.2023r.
św. Wincentego
à Paulo
8:00
Czwartek
28.09.2023r.
św. Wacława
18:00 + Edmunda Jęśka – XXIX r. śm.; Annę, Piotra i Zenona Pawalaków; Józefa Górczaka; zm. z rodz. Jęśków; Joannę i Jerzego Tomak.
Piątek
29.09.2023r.
św. Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała
18:00 + Tadeusza, Antoniego i Bronisławę Płócienników; Annę i Józefa Sobkowiaków.
Sobota
30.09.2023r.
św. Hieronima
18:00 Z ok. 45 r. śl. z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę i błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny.

XXVI Niedziela
Odpust
św. Teresy
01.10.2023r.
8:00 + Stanisław Chraplaka – XXX r. śm.; Zofię i Józefa Gidaszewskich; Mariannę i Stanisława Chraplaków; Elżbietę Woźniakowską i zm. z rodz.
9:30 + Władysławę, Mariana i Stanisława Hanyżów; Jadwigę i Antoniego Pieśniak; zm. dziadków obu rodzin.
11:30 w intencji Parafian (suma odpustowa)