PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Nabożeństwa różańcowe Zapraszamy

II Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Drodzy Bracia i Siostry!

Ta niedziela wyznacza drugi etap Adwentu. Ten okres roku liturgicznego przybliża dwie postacie, które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniach do historycznego przyjścia Pana Jezusa: Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. Dzisiejszy tekst z Ewangelii Marka koncentruje się na tym ostatnim. Rzeczywiście opisuje osobowość i misję Poprzednika Chrystusa (por. Mk 1, 2-8). Zaczynając od zewnętrznego wyglądu, Jan jest przedstawiany jako postać bardzo ascetyczna: był ubrany w skórę wielbłąda, a jego pokarmem była szarańcza i dziki miód, który znalazł na pustyni judzkiej (Mk 1: 6).

Sam Jezus porównał go kiedyś do ludu “w domach królów”, którzy są “ubrani w miękkie szaty” (Mt 11: 8). Styl Jana Chrzciciela musi przypominać wszystkim chrześcijanom, aby wybierali umiarkowany styl życia, zwłaszcza w ramach przygotowań do obchodów świąt Bożego Narodzenia, w których Pan, jak powiedziałby św. Paweł, “chociaż był bogaty, jednak ze względu na ciebie stał się biedny, aby przez swoją biedę stać się bogatym “(2 Kor 8, 9).

Jeśli chodzi o misję Jana, było to nadzwyczajne wezwanie do nawrócenia: jego chrzest “łączy się z żarliwym wezwaniem do nowego sposobu myślenia i działania, ale przede wszystkim z głoszeniem Bożego sądu” ( Jezus z Nazaretu , ja, s. 14, tłumaczenie na język angielski, Doubleday, New York, 2007) i przez zbliżające się pojawienie się Mesjasza, określanego jako “ten, który jest potężniejszy niż ja”, który “będzie was chrzcił Duchem Świętym” (Mk 1, 7; 8).

Apel Jana jest zatem głębszy i wymaga wewnętrznego nawrócenia, opartego na rozpoznaniu człowieka i wyznaniu jego grzechu. Podczas gdy przygotowujemy się na Boże Narodzenie, ważne jest, abyśmy ponownie wrócili i dokonali szczerego rozeznania naszego życia. Pozwólmy się oświecić przez promień światła, który świeci z Betlejem, światło Tego, który jest “Najmocniejszym”, który się poniżał, “Najsilniejszy”, który osłabł.

Wszyscy czterej ewangeliści opisują przepowiadanie Jana Chrzciciela w odniesieniu do fragmentu proroka Izajasza: “Głos woła:” Na pustyni przygotujcie drogę Pańską, prostujcie na pustyni drogę dla naszego Boga “(Iz 40, 3)). Marek wstawił także cytat od innego proroka, Malachiasza, który powiedział: “Oto posyłam mego posłańca przed oblicze twoje, który przygotuje drogę twoją” (Mk 1, 2, por. Mal 3, 1).

Te odniesienia do Pism Starego Testamentu “zakładają zbawczą interwencję Boga, który wynurza się ze swego ukrytego osądu, aby sądzić i zbawić; to dla tego Boga drzwi mają być otwarte, a droga przygotowana “( Jezus z Nazaretu, I, op. cit ., str. 15).

Zawierzmy Maryi, Matce Bożej, oczekiwanie, naszą drogę ku Panu, który przychodzi, kiedy kontynuujemy naszą podróż Adwentową, aby przygotować nasze serca i nasze życie na przyjście Emmanuela, Boga z nami.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli.

Benedykt XVI

Plac Świętego Piotra niedziela, 4 grudnia 2011