Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy

Łukasz opisuje mękę i śmierć Jezusa jako wielki triumf Bożego miłosierdzia. Objawia się ono w przebaczeniu. Scena ukrzyżowania rozpoczyna się słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Później obietnica zbawienia udzielona Dobremu Łotrowi. Jezus na krzyżu wypełnił więc w doskonały sposób to, co pozostawił nam jako przykazanie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. On modli się i przebacza. Swoją miłością miłosierną obejmuje wszystkich, a szczęścia wiecznego udziela tym, którzy szczerze się nawracają do Boga. “Jeżeli Jezus modli się za nas nawet, gdy Go obrażamy, to o wiele bardziej jest On gotów przebaczać nam, kiedy my prosimy o przebaczenie” (bł. Jakub).

Jezu, Zbawicielu, cierpisz, konasz, umierasz, a jeszcze znajdujesz siłę, aby modlić się za mnie. Pełen skruchy wołam: “Bądź miłościw mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu”.