BÓG

KRÓL

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Drogowskaz wskazujący nieomylnie drogę …

          Ale dzisiaj, w Adwencie, w oczekiwaniu na przyjście Słowa, które w Niej już Ciałem się stało – chociaż świat nic jeszcze o tym nie wie i dzienniki o tym nie piszą! – Niepokalanie Poczęta jest dla nas ciągle jeszcze samotnym, świetlistym Drogowskazem. Jak świeca roratnia, symbolizująca Maryję, Brzemienna Światłością świata świeci wśród ciemności Adwentu, jak Gwiazda Betlejemska wskazywała Pasterzom i Mędrcom Drogę do żłóbka, tak Niepokalana Dziewica blaskiem swego Niepokalanego Poczęcia, którego całym sensem i celem jest Boskie Jej Macierzyństwo świeci i wskazuje Rodzinie ludzkiej drogę do żłóbka. Wszystkim wędrowcom szukającym Prawdy pokazuje, gdzie można znaleźć Jezusa. Matka Kościoła się nie pomyli – w Kościele Chrystusowym.

          Przysłowie arabskie mówi, że trzy są największe zbrodnie: wyciąć palmę na pustyni, zatruć studnię i wędrowcowi błędną wskazać drogę …

          Wędrowcowi błędną wskazać drogę! Maryja tego nigdy nie uczyni. Ona jedna – Matka Drogi, Prawdy i Życia – zna tajemnicę bezbłędnej drogi … Wszystkim Wędrowcom do Betlejemskiej stajni wskazuje i teraz drogę do żłóbka. Niedługo ujrzymy Ją z Dzieciątkiem przy piersi. Potem – wmieszaną w tłum wszystkich matek świata. A wreszcie – ramionami swymi ogarniającą cały Kościół Święty – obecną i żyjącą w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Dziś jest świetlistym Drogowskazem wędrowcom właściwą wskazującym drogę – do Betlejemskiego żłóbka gdzie leży Miłość Wcielona i gdzie zaczyna się Droga odkupionej ludzkości.

          Żalił się w czasie okupacji poeta szarpiący się wewnętrznie i szukający Prawdy: pasterzom i Mędrcom przyświecała jedna tylko Betlejemska gwiazda. A jakże ja, człowiek XX wieku, mam trafić do Betlejem, kiedy nade mną tyle, tyle gwiazd?!

          Jak trafić? Chwycić się Drogowskazu! Maryja poprowadzi do Drogi … Ona jest “Signum Magnum” – Znakiem Wielkim na niebie, który nigdy nie gaśnie. Przeciwnie, nam ludziom epoki Soboru Watykańskiego II ukazującej Matkę Kościoła i dzieciom Milenijnej Polski, oddanej w Jej Macierzyńską niewolę miłości, ten Znak Wielki świeci ze szczególnym blaskiem i mocą.

“Miłość na co dzień”, rozważania ADWENT, kardynał Stefan Wyszyński, 1985 r.