PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“TA, KTÓRA ZAWIERZYŁA MIŁOŚCI …”

Staje przed Nią Anioł i oznajmia Jej dziwne rzeczy: “Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.” “A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóżby to było za pozdrowienie.” I rzekł Jej Anioł: “Nie lękaj się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus.” – “Jakże się to stanie skoro męża nie znam?” – “Duch Święty zstąpi na ciebie …” /Łk 1, 28-35/. 

Maryja słyszy rzeczy, przekraczające ludzkie pojęcia, zda się – niemożliwe! Syn Boży ma się stać Człowiekiem. Na Matkę Swoją wybiera Ją, nikomu nieznaną i skromną dzieweczkę izraelską. Narodzi się z Niej chociaż Ona męża nie zna? Zostanie Matką, będąc nadal Dziewicą? – Ale mówi Zwiastun Boży, a Bogu nie można nie wierzyć i nie ufać. Na pytanie: “Jakże się to stanie…?” – otrzymała przecież odpowiedź:  “Duch Święty zstąpi na ciebie …” To jej wystarczy! Ona wie, że Duch Święty to Miłość, a dla Miłości nie ma rzeczy niemożliwej. Maryja uwierzyła więc w “Niemożliwe”, bo zawierzyła Miłości. W nagrodę usłyszała zaraz słowa Anioła: “… bo nie masz nic niemożliwego u Boga!” /Łk 1, 45/. W nagrodę została też ustami Elżbiety, pochwalona przez ludzkość: “Błogosławiona, któraś uwierzyła, że wypełni się to, co Ci oznajmiono od Pana” /Łk 1, 45/. Została pochwalona nie za to, że nosiła już w sobie Zbawiciela, ale za to, że uwierzyła! 

Ewa zwątpiła w Prawdę, Mądrość i Miłość Bożą, Maryja zawierzyła. Dlatego słowami Elżbiety ludzkość wielbić będzie wiarę Maryi, aż do skończenia świata. 

Maryja wyraziła zgodę – “Fiat mihi”  – nie tylko dlatego, że uwierzyła Bogu i zawierzyła Jego Miłości, ale także dlatego, że Serce Jej przepełnione było miłością i współczuciem dla całej zagubionej ludzkości. Ona przecież wiedziała, że na Mesjasza czeka razem z Nią cała udręczona ludzkość, która z głębi swej tęsknoty woła w niebo” “Przyjdź, a nie omieszkaj …!” 

 

“Miłość na co dzień”, rozważania ADWENT, kardynał Stefan Wyszyński, 1985 r.